SELECT ile tablodaki verileri listelemek

 

WHERE koşulu ile spesifik olarak istediğimiz veriyi çekmek

 

LIKE ile tablodaki verilerde arama yapmak

 

 ‘AND’ ‘OR’ ‘NOT’ Mantıksal Operatörleri

*AND ve OR Mantıksal operatörlerini birden fazla koşulu birleştirmek için kullanırız.
*NOT operatörü ise kendisinden sonra gelen koşulu sağlamayan kayıtları listeler.

 

BETWEEN … AND operatörü 2 değer ile belirtilen aralığı sınar. Bu değerler sayı, metin veya tarih olabilir.

 

IN Bir Listedeki Elemanların Aranması (IN ile elde ettiğimiz sonuçları OR kullanarakta elde edebiliriz.)

 

NULL Boş Değerlerin Görüntülenmesi

 

 

SELECT DISTINCT kelimesi bir sütundaki benzersiz kayıtları listeler. Bir sütunda belirli bir kelime iki veya daha fazla sayıda tekrarlanıyor olabilir. Distinct anahtar kelimesi ile her tekrarlanan kelime sadece bir kez listelenir.

 

ORDER BY yan tümcesi satırları, belirtilen sütun(lar)a göre sıralamak için kullanılır. Order By ile hangi sütuna göre sıralayacağımızı ve sıralamanın artan(ASC) veya azalan(DESC) Şekilde yapılacağını belirleriz. Sıralama yönü belirtilmez ise SQL veriyi artan(ASC) Şekilde sıralar.

 

 

AS Stünların Yeniden Adlandırılması

CEVAP VER

Yorum yazın
Lütfen adınızı buraya giriniz